LAMED  - List za radoznale

Izabrao i priredio Ivan L. Ninić                                                                                                                                                          Izdanje "Lameda" na Engleskom jeziku >>>

Zašto Lamed? Brojčana vrednost lameda je 30, što je tempo mesečnika. Lamed znači i učenje, proširivanje vidika, sagledavanje nečeg novog. Tokom višegodišnjeg prelistavanja i čitanja različitih publikacija nailazio sam na tekstove za koje mislim da mogu da budu zanimljivi i drugim čitaocima. Objedinavanjem u ovoj konstelaciji, oni dobijaju novu dimenziju i značaj. Stavovi u člancima ne poklapaju se uvek sa mišljenjem priređivača Lameda. Redakcija: Ana Šomlo i Ivan Ninić , Netanya, Izrael  - 
(Logo Lameda je rad slikarke Simonide Perice Uth iz Washingtona)
email: 
ivan.ninic667@gmail.com 
lamed485.jpg

Lamed br. 11 - Novembar 2016. godine (download)


U ovom broju:
 
- Svetlana Tomić: Prepiska Jelene Dimitrijević
- Filip David: Filozofija bede
- Filip David: Zar nije dosta?
- Božidar Šujica: Kako je oklevetan Danilo Kiš
- Ilja Milštejn: Susret na oštrici noža
- Bob Dylan: Knockin' on Heaven's Door
- Miljenko Jergović: Princip, filozof, Jevrejin
- Biljana Albahari : Jevrejska periodika u Srbiji
- Zdravka Radulović: Pregled jevrejske periodike uSrbiji
- Đorđe Krajišnik: Kovati novi svet
- Škeljzen Malići: Edi Rama „Žrtvovanje“
- K. B. D.: Intelektualni obračun Uelbeka i Levija
- B92: Veton Suroi

lamed485.jpg


Lamed br. 9 - Septembar 2016. godine (download)


U ovom broju:
 
Marko-Marija Gregorić: René Girard
- Milan Koljanin: ZBORNIK 10
- Milan Koljanin: Sol Fridlender
- Davor Mandić: Daša Drndić
- Daša Drndić: Zlo je uvijek tu...
- Dragan Jurak: Seks u zoru
- Muharem Bazdulj: Ljudi govore
- Slobodan Bubnjević: Demoni Černobilja
- Fransoaz Tom: Putinizacija Evrope
- Nikola Samardžić: Najteže od svih pitanja
- Marina Abramović: Od 70. morate da završite sa sranjima
- Robert Reich: Da li je Hillary shvatila?

Powered by WebExpress