„Oktobar 1941: 31 dan zločina Holokausta, genocida i terora nacističke Nemačke i kolaboracionističke vlasti u Srbiji”.

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH) predstavio je u Muzeju 21. oktobar u Kragujevcu dokumentarnu izložbu “Oktobar 1941: 31 dan zločina Holokausta, genocida i terora nacističke Nemačke i kolaboracionističke vlasti u Srbiji”, koja je fokusirana na oktobar 1941. godine tokom kojeg su nacistička okupaciona vlast i njihovi pomagači vršili masovna ubijanja na različitim lokacijama po okupiranoj Srbiji. Strelјački vodovi ubili su hilјade civila: Srba, Jevreja i Roma. To je vodilo ka poslednjoj fazi Holokausta u Srbiji – sistematskom ubijanju preostalih Jevreja (žena i dece) zatvorenih u logoru Sajmište u Beogradu. Korišćen je ozloglašeni gasni kamion, takozvana dušegupka.

Izložba “Oktobar 1941”, čiji su autori Milovan Pisari i Nikola Radić Lucati, pružila je priču o događajima 1941. godine u Srbiji tokom meseca u kojem je zločin nad nedužnim civilima dostigao najveće razmere. Mesec oktobar, takođe, predstavlјa klјučni period za Holokaust: on je istovremeno završetak prve faze – faze ubijanja jevrejskih muškaraca i početak druge faze – faze interniranja i ubijanja jevrejskih žena i dece. U oktobru 1941. je, kako podsećaju autori, doneta odluka o osnivanju logora na Sajmištu.
Powered by WebExpress